Vissa funktioner på webbplatsen kanske inte fungerar korrekt, aktivera Javascript på din webbläsare.

Kvalitet/Miljö

Steconfer imagem 2809

Steconfer IC har ett åtagande om att minska miljöpåverkan och utsläpp från sina aktiviteter och utveckla ett förebyggande tillvägagångssätt som prioriterar miljövänliga alternativ.  

Vi betraktar kvalitet som en grundläggande del för att garantera projektets. För oss är kundens kvalitetsmål alltid i centrum. Vi är lyhörda för våra kunders krav, prioriteringar och önskemål och ser till att de identifieras och verkställs. 

Steconfer IC:s viktigaste resurs är människor, därför är vi engagerade i att förebygga yrkesrisker och kontinuerlig förbättring av hälso- och säkerhetsförhållandenSäkerheten ska sättas först i alla lägen.  

Vårt miljö- och kvalitetsarbete bedrivs i enlighet med ISO 14001, 9001 samt 45001 samt all lagstiftning som är tillämplig i vår sektor och näringslivVår kompetensutveckling och erfarenhetsåterföring finns alltid i fokus.