Vissa funktioner på webbplatsen kanske inte fungerar korrekt, aktivera Javascript på din webbläsare.

Hållbarhet

2015 kom FNs Hållbarhetsmål/Agenda 2030 på plats och sedan dess blev CSR och Hållbarhet mer harmoniserade.

För att förstå olika arbetsmiljöer och hur de påverkar aktiviteter, utvecklar Steconfer IC innovativa arbetsmetoder som säkerställer teknisk kvalitet, hälso- och säkerhetsförhållanden och minskar miljöpåverkan.

FN: s 17 mål för hållbar utveckling kan delas 5 kategorier: Människor, Planet, Välstånd, Fred och Partnerskap.

Steconfer IC:s värdegrund bygger på hållbarhet. Vi har ett ansvar för att bidra till en hållbar utveckling. Steconfer IC integrerar hållbarhet i sin verksamhet genom affärsetik och långsiktighet i alla våra relationer. Vi har ett högt fokus på kvalitet och miljö, tillgodoser mänskliga rättigheter, jämställdhet och mångfald samt arbetsmiljö som genomsyrar hela vår företagsstrategi och verksamhet.

För oss är det viktigt att vi tar vårt samhällsansvar. Det innebär att vi ska vara en attraktiv arbetsgivare där vi prioriterar frågor som jämställdhet och mångfald samt erbjuder goda möjligheter till kompetensutveckling.