Vissa funktioner på webbplatsen kanske inte fungerar korrekt, aktivera Javascript på din webbläsare.

Företagsinformation

Steconfer imagem 2816

STECONFER Infrastructures and Construction AB (Steconfer IC) är ett svenskt dotterbolag till portugisiska STECONFER Global Rail Infrastructure S.A. (Steconfer S.A.). Steconfer IC AB startades 2017 och har sitt huvudkontor i Stockholm men utför projekt över hela Sverige.

Verksamheten arbetar primärt med BEST-arbeten i spårvägsprojekt men har även kunskap och referenser för att arbeta med installation av kontaktledning och spår samt underhåll för tunnelbana, järnvägsprojekt och höghastighetståg.

Vi utför arbeten i egen regi men i vissa projekt genom en mix av moderbolagets personal (som blir anställda i det svenska dotterbolaget under kontraktstiden) och svensk personal. Moderbolaget har ca 200 anställda varav ungefär 150 ute i produktion. Allt arbete leds av svensktalande personal med gedigen erfarenhet som också hanterar all kommunikation med beställare och underentreprenörer.

Steconfer S.A. är ett globalt järnvägsbyggföretag med en erfaren arbetskrafts- och anläggningsutrustningsflotta för spårarbeten, luftledning (ledning), järnvägssignalering och andra järnvägssystem. Företagets värden utgörs av teknisk kompetens, innovation, professionalism och socialt ansvar.

STECONFER IC har resurser, erfarenhet och kunskap för att producera på högteknisk nivå med hög kundnöjdhet inom installation och underhåll samt miljö- och kvalitetsarbete bedrivs i enlighet med ISO 14001, 9001 samt 45001.