Vissa funktioner på webbplatsen kanske inte fungerar korrekt, aktivera Javascript på din webbläsare.

Spårväg City

16 . 04 . 2021

Steconfer IC AB har fått uppdraget att tillsammans med beställare Region Stockholm (SL) projektera och utföra en höjning av kontaktledning i Spårväg City mellan Malmskillnadsbron och Waldemarsudde på Djurgården.

Målet med projektet är:
• att säkerställa tillräcklig kraftmätning till ny tågmodell som trafikerar sträckan
• att höja säkerheten på anläggningen och därmed tillgängliggöra ytan för andra trafikslag
• att förlänga banans livslängd och minska underhållsbehoven i kontaktledningsanläggningen.

Projektet är en totalentreprenad i samverkan i två faser som inleds i mars 2022.